Godina: 2021

Zemlja: Hrvatska

Režija: Ivori Sošić

Sinopsis: 
„Ja stvaram čoveka savršenijeg od Adama, stvaram hiljade različitih ljudi u skladu sa preliminarnim nacrtima i dijagramima različitih vrsta. Od jedne osobe uzimam ruke, od druge noge, od trećeg glavu – i kroz montažu stvaram novog, savršenog čoveka.“ -Dziga Vertov